Vasatiden

Gustav Vasa, målning från 1542.

Under 133 år så satt ätten Vasa på Svea Rikes tron, en långvarig period i Sveriges historia som påbörjades år 1521 av självaste Gustav Vasa själv i egen hög person. Perioden varade ända fram till år 1654 då drottning Kristina abdikerade tronen innan hon konverterade till katolicismen och begav sig till Rom för att involvera sig i stadens kulturliv. Båda dessa är endast två utav många framträdande personligheter slutet av svensk sen medeltid och framåt, en era som färgades röd av flertalet krig och präntat sig in i vår kulturella själ. Under denna tid så inträffade bland annat Sveriges brytning med Kalmarunionen och befrielsekriget, den svenska reformationen, vilket innebar ett byte från Katolicismen till den Evangelisk-lutherska folkkyrkan. Sverige omvandlades till en suverän stat, Dalupproren och Dackefejden ägde rum och kuvades. Renässansen ägde rum runtom i övriga Europa och väldigt svagt här uppe i norden, tronstrider och 30 åriga kriget bara för att nämna ett fåtal händelser.

Alla har vi hört historien om hur Gustav Vasa begav sig ut i snöoväder år 1520 för att undfly Kristian II soldater, tappade sin ena stav och fick staka sig fram innan trogna rebeller kom ifatt honom efter cirka 9 mil och bad om att han skulle komma tillbaka. En flykt som i sig skall ha gett upphov till det världsberömda årliga eventet Vasaloppet som går från Sälen till Mora. En berättelse, eller snarare myt, som historiker har svårt att säkerställa som antingen en äkta händelse eller en överdriven bedrift, nedskriven av en kyrkoherde runt 1593. Faktum är att hela Gustav Vasas färd till konungatronen är fylld av myter och legender, dom allra flesta följer samma koncept om hur Vasa jagas utav fiendes utsända agenter men gång på gång lyckas undkomma i sista ögonblicket tack vare av uppoffrande trogna civila. Samtidigt som han förgäves manade till ett uppror ända fram tills Morakarlarna utsåg den blott 24 årige Vasa till hövitsman över Dalarna och meniga Sveriges rike i januari 1521.

Den sista regenten i Vasas tronföljd, drottning Kristina, är desto mer historiskt nedskriven och efterforskad och även om hon inte ledde några uppror så rörde hon om i konungarikets gryta rejält med sitt intresse för vetenskap och kultur. Gustav Vasa är känd för att ha införskaffat Protestantismen i Sverige, som ett sätt att skala bort kyrkans rikedomar och makt och överföra dessa till kronan istället. Varför skulle en påve i rom eller munkar och nunnor i kloster besitta dessa maktutövanden när det var kungen som skulle vara landets överhuvud? Likaså, så skapade Kristina Alexandra rabalder när hon abdikerade år 1654 och blev katolik, en följare av själva den religion som hennes förfader avskaffat! Ja, Vasatiden är en era som startades av att en rebell fick komma till tronen och avslutades av en ättling vars intresse för Descartes och Salmasius, religion och kultur fick henne att tröttna på hovets intriger och politik. Vasatiden, en period så full av historier om förräderi och krig att den kunde vara värdig att jämföras med George R. R. Martins episka verk ”Sagan om is och eld” (mer känd från tv som HBO’s ”Game of Thrones”)